Dettalji ta' Kuntatt

Indirizz

L-Uffiċċju tal-Armi
Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija,
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530

Telefown


Imejl


Ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju tal-Armi

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mis-7:30 sa 12:00
mill-12:15 sas-14:15

Is-Sibt
mit-8:15 sa 12:00

Tiġdid tal-Liċenzja tal-Armi

armi logo


L-Uffiċċju tal-Armi jista' jġedded il-Liċenzja ta’ Kollettur B skont il-Kapitlu 480 tal-Liġijiet ta' Malta.

Il-Liċenzja mġedda tintbagħat bil-posta regolari jew reġistrata.

Huwa mistenni li l-applikant jirċievi l-liċenzja mġedda fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol.ApplikaDikjarazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data    Linji Gwida dwar is-Sottomissjoni    Aċċessibilità